Wyjazd na Grodziec uważam za udany. Udział w wyjeździe wzięło 4 osoby: Marta, Piotr, Adrian i ja w swojej skromnej osobie. W stronę Grodźca jechaliśmy około 2 godziny. Na górze krótki odpoczynek, a  następnie szybki powrót do domu. W moim przypadku bardzo szybki, jak najkrótszą drogą, a to z uwagi na fakt, iż o godzinie 12:00 musiałem być w domu.

1 2 3

Zgodnie z inicjatywą jednego z naszych kolegów – Adriana. Zapraszam na wspólny wyjazd na zamek w Grodźcu. Termin wyjazdu: 04 maja 2013. Miejsce: Chojnów – Muzeum. Godzina: 09:00
Tempo przewidujemy dostosować do uczestników wyjazdu. Zapraszam serdecznie.